• Sponsoraftalen træder i kraft ved underskrift, og gælder indtil 30.06. det efterfølgende år.
  • Sponsoraftalen fornyes automatisk, og kan alene opsiges skriftligt senest 30 dage før en udløbsdato. Opsigelsen sendes til klubbens kasserer – adressen findes på klubbens hjemmeside.
  • Betaling for sponsoratet sker forud for 1 år ad gangen i henhold til faktura. 
  • Firmaet kan frit afgøre tekst og layout på reklameskilt i hallen samt på diverse visninger på hjemmeside m.v. I forbindelse med reklameskilt i hallen henvises til reglerne for disse, jf. bilag 1.
  • RTI afgør placering og foretager ophængning af reklameskilte i hallen.
  • Udgifter til fremstilling af logo, filer, m.v. betales af sponsor. Krav til logofiler oplyses af RTI.

Et sponsorat handler ikke kun om penge – det handler  i lige så høj grad om at opbygge og pleje sit netværk.

Kontakt RTI's sponsor udvalg:
 
Riis-Tebstrup IF | Riisvej 28 |Tebstrup| 8660 Skanderborg | post@rti-if.dk