Book 1:1 samtale
Se adresse

Bestyrelsen har ordet!

EU har ændret reglerne for Privatlivspolitik

Vi skal som forening gøre dig opmærksom på, at vi som dataansvarlig anvender dine persondata. Det betyder, at de oplysninger som du bliver bedt om at indtaste i Conventus, vil blive anvendt og videresendt til de respektive instanser som RTI samarbejder med. Dette er primært: Skanderborg Kommune, de respektive foreninger som RTI er medlem af, samt til internt brug for RTI’s lovpligtige regnskab og medlemsopdateringer via Conventus. Du kan dermed som medlem af RTI, være sikker på, at vi anvender dine personlige data, efter den nye lov om Privatlivspolitik.
 
Du kan til enhver tid bede om, at dine data slettes. Vi anvender kun dine data og opbevare disse, som dokumentation, da vi som forening, regnskabsmæssigt er forpligtet hertil. Dine data vil med respekt for regnskabsloven som RTI skal følge, slettes kontinuerligt efter det påkrævede interval.

Gi’ en lillefinger!

I DGI’s blad Udspil var overskriften i aprilnummeret ’Når ildsjæle brænder ud’.

Den fortalte om to frivillige ledere der pga af de mange opgaver de påtog sig i foreningen endte med stressrelateret depression.
 
De følte, at de opgaver der lå, ikke ville blive løst, hvis de ikke påtog sig dem; for der var jo ikke andre til det.

Men det viste sig, at de jo blev løst, da de ikke var der længere. En fortælling om, at der nok er nogen der tager over, hvis man siger nej  til en opgave, hvis den vel at mærke er livsvigtig for foreningen.

Vi er, inden for se seneste år, blevet mange flere til at løfte de løbende opgaver. Vi er omkring 30 engageret i de forskellige udvalg og bestyrelsen. Men det betyder jo ikke at der ikke er plads til flere.

Opgaver som vedligehold og forskønnelse af klubhuset, sponsorudvalg, udvalg der vil arbejde med en tilbygning med motionsrum, bygning af ekstra skur til materialer.


Og det er jo ikke opgaver der indeholder en viden om idræt. Det kræver blot at man vil lægge nogle timer i den forening man selv eller ens barn dyrker idræt i.

Og uanset ens spidskompetencer, så er der altid opgaver man kan få lov at bruge sine evner på.

Ud over det er der jo altid plads til ekstra eller nye folk i de udvalg der består nu; fodbold, håndbold, gymnastik og flere der vil tage en tjans i kiosken.

Hvad får man så ud af det? Økonomisk er det jo sådan at jo flere sponsorer vi har, og jo flere opgaver vi kan løse selv, desto billigere kan vi holde kontingentet; og samtidig kan vi få råd til det udstyr der skal til for at børnene udvikler sig og synes det er sjovt at gå til idræt.

Det giver nogle gode timer sammen med andre om et stykke arbejde der interesserer en. Det giver ejerskab omkring foreningen. Og så er det jo et godt eksempel for ens børn, i en tid hvor alle foreninger har problemer med at finde frivillige.

Selvfølgelig er det svært, hvis man tror, at man er nødt til at give hele sin arm, hvis man kun har energi til at række en hjælpende lillefinger.

Men med lillefingre nok bliver vi i stand til at gi den hele armen i RTI.

Vi vil alle sammen gerne opfordres til at gøre noget, men alting bliver nemmere, hvis man selv kommer, og siger man vil være med.

Så fortæl bestyrelsen, hvad du gerne vil bidrage med, så skal vi nok få sat gode udvalg sammen.
 
Bestyrelsen
Riis-Tebstrup Idrætsforening
Risvej 28
8660 Skanderborg
E-mail: post@rti-if.dk
CVR: 3366 3269
Log ind
Riis-Tebstrup Idrætsforening | Risvej 28 | 8660 Skanderborg |